Site Hizmet Sözleşmesi

UYARI TABELASI WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

NOT: Bu web sitesini (Kısaca "UYARI TABELASI WEB SİTESİ" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ'nde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde UYARI TABELASI WEB SİTESİ'ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

UYARI TABELASI WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde (www.uyaritabelasi.com) sunulan hizmetler RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri, Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca RAMS olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin yasal sahibi RAMS olup, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi RAMS‘a aittir.

İşbu kullanım koşullarını RAMS gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

UYARI TABELASI WEB SİTESİ hizmetlerinden yararlanan ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, RAMS tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

RAMS, bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

UYARI TABELASI WEB SİTESİ: RAMS tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir (www.uyaritabelasi.com).

ÜYE: RAMS’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, RAMS tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ndeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış̧ yasal yetkilisi UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ndeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

KULLANICI: RAMS web UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ni alışveriş̧ yaparak ya da alışveriş̧ yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: UYARI TABELASI WEB SİTESİ ‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: UYARI TABELASI WEB SİTESİ vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle RAMS arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, UYARI TABELASI WEB Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

RAMS’ın, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

RAMS’ın, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; RAMS’a ait www.uyaritabelasi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “bir başka deyişle, sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından RAMS adına ayıpsız olarak teslimidir.

RAMS, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

UYARI TABELASI WEB SİTESİ bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların RAMS tarafından belirlenecek ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. RAMS, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

GENEL HÜKÜMLER

UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden, RAMS‘ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında RAMS’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu web sitelerinin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. RAMS bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, RAMS‘ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

RAMS, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. UYARI TABELASI WEB SİTESİ muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler UYARI TABELASI WEB SİTESİ‘ne verildiği
anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve RAMS‘ın UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ndeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan RAMS sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan RAMS sorumlu değildir.

RAMS, işbu UYARI TABELASI WEB SİTESİ ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ni kullanma koşulları ile UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ni ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. UYARI TABELASI WEB SİTESİ‘nin kullanımı ya da UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. RAMS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

UYARI TABELASI WEB SİTESİ dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı RAMS’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, RAMS çalışanlarının ve yöneticilerinin, RAMS yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel
ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. RAMS, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, UYARI TABELASI WEB SİTESİ dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, RAMS ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RAMS’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin sahibi RAMS’dır. Bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin sunumu RAMS’ın ya da RAMS‘ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ndeki bilgilerin ya da UYARI TABELASI WEB SİTESİ sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile UYARI TABELASI WEB SİTESİ içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel, vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan UYARI TABELASI WEB SİTESİ yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla RAMS
ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, RAMS hizmetlerini, RAMS bilgilerini ve RAMS’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının RAMS’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve RAMS’ın yazılı izni ile mümkündür.

RAMS, UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. RAMS aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak RAMS için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya RAMS‘ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu UYARI TABELASI WEB SİTESİ Kullanım Koşulları dâhilinde RAMS tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde RAMS; RAMS hizmetleri, RAMS bilgileri, RAMS telif haklarına tâbi çalışmaları, RAMS ticari markaları, RAMS ticari görünümü veya bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

RAMS, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ne erişilmesi, UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin ya da UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. RAMS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ne ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da UYARI TABELASI WEB SİTESİ’nin kullanılması ile RAMS’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

DEVİR

RAMS, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, RAMS işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, RAMS açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RAMS’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. RAMS‘ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, RAMS tarafından UYARI TABELASI WEB SİTESİ içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini UYARI TABELASI WEB SİTESİ’ni kullanmakla kabul etmiş̧ olmaktadırlar. RAMS, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek UYARI TABELASI WEB SİTESİ üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Sepetiniz  

Sipariş listesinde ürün yok

0,00 TL Kargo
0,00 TL Vergi
0,00 TL Toplam

KDV dahil fiyat

Sepetiniz Satın Al